Vesijumpan/Vesivoimistelun johdanto

Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 liikunnan tavoitteissa mainitaan uimataitojen vahvistaminen (T6), oppilaiden kannustaminen kokeilemaan uusia liikuntamuotoja (T1) ja ylläpitämään ja kehittämään voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta (T5). Tämän lisäksi vesivoimistelussa voidaan harjoitella erilaisia motorisia perustaitoja, kuten hyppyjä, yhdellä jalalla tasapainoilua ja erilaisten välineiden käsittelyä sekä yhdistämistä edellä mainittuihin liikkeisiin. Vesivoimistelu/vesijumppa sopii hyvin eritysesti näihin tavoitteisiin. Vesivoimistelu sopii erityisen hyvin yläkoulun oppilaille, mutta oikein valituilla liikkeillä voi vesivoimistelua tehdä myös alakoulun oppilaiden kanssa.

Vesivoimistelu on lajina turvallinen. Loukkaantumisriski on pieni ja se sopii hyvin kaikentasoisille liikkujille. Vesi vaimentaa tärähdyksiä, kuten hyppyjä ja rasittaa niveliä vain vähän. Tämä mahdollistaa muun muassa hyppyjen tekemisen vedessä, vaikka kuivalla maalla niitä ei pystyisi tekemään. Vedessä tehtävät liikkeet toimivat hyvin myös erilaisissa sairauksissa ja vammoissa kuntoutusmuotona. Vesivoimistelussa saadaan vastusta lisättyä tai vähennettyä hidastammalla tai nopeuttamalla liikettä.

Koulun uimaopetuksen yhtenä haasteena on saada oppilaat uimaan, erityisesti yläkoulussa. Vesivoimistelua voi harrastaa matalassa tai rinnansyvyisessä altaassa, vaikka ei osaisikaan uida. Vesivoimistelun avulla voidaan vähentää oppilaiden pelkoa vettä kohtaan. Lisäksi uusi liikuntamuoto saattaa innostaa ja muuttaa suhtautumista koulun uimaopetusta kohtaan.

PE-Centerin verkkopalvelun vesijumppa/vesivoimistelumateriaali pitää sisällään laajan kirjon erilaisia liikkeitä. Liikkeitä löytyy tehtäväksi ilman välineitä, ilman välineitä laidalla tangosta kiinni pitäen, lötköpötköllä ja käsipainoilla. Lisäksi moni liike sopii myös muille välineille esimerkiksi hymynaamoilla tehtäväksi. Liikevideoihin on kuvattu ohjaajan malli sekä ohjattavan suoritus pinnalta ja vedenalta. Materiaalissa on myös neljä tuntisuunnitelmaa yläkouluun.

error: Kopioiminen kielletty!