Lentopallomateriaalin johdanto

Lentopallo on yksi perinteisistä koulupalloilulajeista. Lajina lentopallo vaatii monipuolisia perusliikkumistaitoja lajitaitojen tueksi. Lentopallossa muun muassa hypitään yhdellä ja kahdella jalalla, lyödään palloa yhdellä tai kahdella kädellä, tehdään nopeita sivuttais- ja eteenpäinliikkeitä sekä syöksyjä. Erityisesti lajissa korostuvat nopeusominaisuudet, taito-ominaisuudet sekä monipuolinen havainnointikyky (Kovanen R. & Paananen A. 2009; Aittokallio K. 2009). Peruslajitaito on lentopallossa melko haastava ja tämän vuoksi lentopallo usein koetaan haastavaksi koulupeliksi. Liikuntatunneista on vaikea saada aktiivisia ja peleissä haasteena on saada pitkiä palloralleja. Perinteistä lentopalloa on hyvä soveltaa säännöillä paremmin oppilaille sopivaksi.

Lentopallon harjoittelun tulisi ennen murrosikää olla perusliikkumistaitoihin ja lajitaitoihin keskittyvää. Murrosiän aikana tulisi keskittyä lajitaitojen hankkimiseen ja yksilötaktiikan kehittämiseen. Joukkuetaktisten asioiden harjoittelu tulisi tapahtua vasta murrosiän jälkeen. (Kovanen R. & Paananen A. 2009). Koululiikunnassa perusliikuntaitoharjoittelu voi olla mukana aina lukioon asti.

Lentopallo-osio on rakennettu lajinomaiseksi kokonaisuudeksi. Opetus aloitetaan lentopallon kannalta tärkeistä lajitaidoista ja edetään kohti haastavampia taitoja. Tuntien sisällä harjoitellaan uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaisesti perusliikkumistaitoja harjoituksien ja pelien lomassa, kuten hyppyjä, juoksuja, koordinaatiotaitoa ja tasapainotaitoa. Oppitunnit on suunniteltu siten, että oppilaat pystyvät osallistumaan tunteihin omien taitojensa mukaan.

Lentopallo-osio koostuu kahdesta 90 minuutin tunnista jokaisella vuosiluokalla. Lajitaidoissa 7. luokalla harjoitellaan valmiusasentoa, sormilyöntiä, hihanostoa ja alakautta-aloittamista. 8. luokalla kerrataan edellä mainittuja asioita sekä aloitetaan iskulyönnin harjoittelu. 9. luokalla kerrataan tarvittaessa 7-8. luokan asioita, jatketaan iskulyönnin harjoittelua sekä harjoitellaan torjuntaa ja yläkautta-aloittamista.

Pelikäsitysasioista 7-8. luokalla keskitytään yksilön pelikäsitysasioihin sekä sääntöihin. 7. luokalla käydään läpi pelinsääntöjä, pelipaikkoja, pelipaikkojen kiertoa ja pistelaskua sekä käydään läpi pallottelupelien perusidea. Tämän lisäksi harjoitellaan passarin toimintaa pelissä. 8. luokalla kerrataan 7. luokan pelikäsitysasioita, harjoitellaan passarin roolia ja hyökkäämistä. 9. luokalla pelikäsitysasioissa edetään joukkueena pelaamiseen. Tällöin harjoitellaan syötön vastaanottoa sekä puolustustamista joukkueena. Lisäksi kerrataan 7-8. luokan asioita tarvittaessa.

7. luokka 8. luokka 9. luokka
 TAITO
Valmiusasento 7.luokan kertaus Tarvittaessa 7-8..luokan kertaus
Sormilyönti Juju Iskulyönnin jatkoharjoitteet
Hihanosto Iskulyönnin alkeet Torjunta jatko
Ala-aloitus Torjunta alkeet Yläkautta aloitus
PELIKÄSITYS
Pelipaikat 7. luokan kertaus tarvittaessa Edellisvuosien kertaus tarvittaessa
Pelipaikkojen kierto Passarin toiminnan kertaus Puolustustaktiikat: 6-puolustus tai pussipuolustus
Pistelasku  Hyökkäystaktiikka  Syötön vastaanotto
 Säännöt
 Pelin idea: Pallon sijoittaminen tyhjään tilaan ja toisaalta tyhjän tilan peittäminen

Passarin toiminta pelissä

 

Lentopallo-osiossa käytetyt lähteet:

Aittokallio K. 2008. Lentopallon lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi. Pro Gradu. Jyväskylän yliopisto

Heinonen R. & Pulkkinen S. 1990. Lentopallo-pallottelusta pelinhallintaan. Saarijärven offset.

Häkkinen E., Sahramaa J., Helin P., Montonen H., Tarvainen H., Vihervirta J. & Virtanen R. 1993. Nuorten valmennusopas osa 1. Suomen lentopalloliitto. Priima offset, Helsinki.

Häyrinen M., Seppänen K., Paloniemi A., Honkanen P. & Parkkali J. 2006. Tekniikkaopas. Suomen lentopalloliitto.

Kolehmainen L., Savolainen J., Siltanen K. & Tomperi T (toim.). 1990. Lentopallo opettaja opas 2. Kainuun sanomien kirjapaino.

Kovanen R. & Paananen A. 2009. Lentopallo. Teoksessa Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet.  Gummerrus kirjapaino.

Luhtanen, P. 1989. Taktiikka ja sen harjoittaminen. Teoksessa Kantola, H. (toim.). Suomalainen valmennusoppi 2: harjoittelu. Suomen Olympiakomitea. 314-318. Jyväskylä. Gummerus

Lumela P. 2003. Teoksessa Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Pallopelien perusteet. WS Bookwell oy

error: Kopioiminen kielletty!