Poikkeusolomateriaali

PE-Centerin Poikkeusolomateriaalissa pyritään antamaan ideoita ja ajatuksia liikunnanopetuksen järjestämiseen poikkeusolon aikana. Poikkeusolojen materiaali on pyritty suunnittelemaan monipuoliseksi ja Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) tavoitteita tukevaksi. Materiaali koostuu lähiopetus-ja etäopetusmateriaaleista. Lähiopetusmateriaali pitää sisällään harjoitteita, joissa on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Liikunnan ja terveystiedon opettajat Ry:n ohjeistukset lähiopetuksen järjestämisestä korona-aikana. Lähiopetusmateriaalissa on harjoitteita, joissa huomioidaan yli metrin turvavälit sekä yhteiskäytössä olevien välineiden rajoitukset. Muita hyviä käytänteitä lähiopetukseen liikuntatunneilla:

 • Opettajan on hyvä muistuttaa turvaohjeista liikuntatuntien aikana (turvavälit, käsihygienia, aivastaminen ja yskiminen).
 • Suositaan ulkoliikuntaa ja pyritään järjestämään liikuntatunnit pääsääntöisesti ulkona.
 • Pukuhuoneiden käyttöä rajoitetaan vain niille oppilaille, joilla on tarvetta vaihtaa liikuntavaatteita tai käydä suihkussa. Jos mahdollista, oppilaiden määrää pukuhuoneissa rajoitetaan, jotta pukuhuoneissa säilyy turvavälit.
 • Kokoontumispaikoiksi valitaan avarat paikat.
 • Oppilaita ohjataan laittamaan liikuntavaatteet jo kotona valmiiksi päälle, mikäli liikuntatunti on koulupäivän alussa.
 • Hyvän käsihygienian noudattaminen tunneilla. Kädet tulee pestä ennen ja jälkeen liikuntatunnin.
 • Yskiminen ja aivastaminen hihaan.

Etäopetus. Etäopetusmateriaalin tarkoituksena on antaa ideaa siihen, miten liikunnanopetus voidaan järjestää, jos lähiopetus kouluissa keskeytetään. Tehtävissä on huomioitu Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet (2014) sekä pyritty vastaamaan etäopetuksen haasteisiin, kuten miten varmistutaan siitä, että oppilaat ovat tehneet annetut tehtävät säännöllisesti ja kuinka tehtäviä voidaan hyödyntää osana arviointia. Muita hyviä käytänteitä etäopetukseen liikuntatunneilla:

 • Oppilaat ilmoittautuvat sovittuun järjestelmään liikuntatunnin alussa ja opettaja tarkastaa paikallaolijat (O365 Teams tai Google Classroom)
 • Opettaja antaa liikuntatunnin tehtävän järjestelmän kautta ja oppilaat lähtevät suorittamaan liikuntatehtävää.
 • Oppilaat ilmoittautuvat liikuntatunnin lopussa takaisin järjestelmään. Tehtävän palautus liikuntatunnin lopussa käy myös loppuilmoittautumisesta.
 • Tehtävän palautus liikuntatunnin lopussa tai viimeistään saman päivän aikana. Näin pystytään kontrolloimaan, että oppilaat suorittavat tehtäviä.
 • Tehtävien arvioinnissa on hyvä käyttää hyväksytty/hylätty arviointia sekä numeroarviointia. Mikäli etäopetusjakso pitkittyy, on tärkeää, että opettajalla on myös numeerisesti arvioituja tehtäviä. Tällöin opettajalla on mahdollisuus perustella annettua liikuntanumeroa. Arvioinnissa on hyvä muistaa opettajan ja oppilaiden jaksaminen. Liikuntavideoiden kuvaaminen ja lähettäminen on raskasta oppilaille ja niiden tarkastaminen vie paljon aikaa opettajalta. Vastapainona on hyvä olla hyväksytty/hylätty arvioinnilla suoritettavia tehtäviä, joiden tarkastaminen ja lähettäminen on huomattavasti nopeampaa.

Lähteet:

error: Kopioiminen kielletty!