Jalkapallomateriaalin johdanto

Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 yhtenä tavoitteena (T3) on kehittää oppilaiden motorisia perustaitoja. Jalkapallo on yksi harvoista lajeista, jossa välinettä käsitellään jaloilla. Jalkapallon rooli koululiikunnassa onkin merkittävä, sillä siinä päästään harjaannuttamaan jaloilla tapahtuvia välineenkäsittelytaitoja, kuten pallon kuljettamista, potkaisemista, haltuunottoa, syöttämistä ja harhauttamista. Samoja taitoja joudutaan käyttämään myös pallon ollessa ilmassa, esimerkiksi potkaiseminen ilmasta tai haltuunotto reidellä. Fyysisistä ominaisuuksista jalkapallossa korostuvat erityisesti kestävyys ja nopeus, joten jalkapallotunnit antavat oppilaille mahdollisuuden arvioida, ylläpitää ja kehittää näitä ominaisuuksia (T5).

Jalkapallotunnit antavat myös hyvän mahdollisuuden havaintomotoristen taitojen harjaannuttamiseen. Pelissä oppilaat joutuvat koko ajan havainnoimaan ympäristöä ja tekemään ratkaisuja aistien kautta saadun tiedon avulla (T2). Jalkapallo-osio on yläkoulun osalta rakennettu Tactical Games Approach -näkökulman kautta, jossa oppilaita ohjataan löytämään oikeita ratkaisuja erilaisissa pelitilanteissa. Tunnit on pyritty rakentamaan niin, että pelistä tai pelisovelluksesta löydetään ongelma, johon saadaan oppilailta ratkaisuehdotus opettajan esittämien kysymysten avulla. Kun ongelma on ymmärretty, lähdetään harjoitteluosiossa harjoittelemaan tarvittavia taitoja. Harjoitteluosion jälkeen palataan alkutunnin peliin tai edetään peliin, jossa vaaditaan samoja taitoja kuin alkutunnin pelissä.

Jalkapallotuntien yhtenä haasteena on oppilaiden väliset taitoerot. Taitoerot johtuvat siitä, että välineenkäsittelyä jaloilla ei ole juurikaan muissa liikuntalajeissa tai -muodoissa, kuin jalkapallossa, joten jalkapalloa pelanneet oppilaat erottuvat taidoiltaan. Taitoeroja voidaan kaventaa sääntöjen ja pelimuotojen avulla sekä teettämällä harjoitteita ja pelejä saman tasoisissa ryhmissä tai saman tasoisen parin kanssa. Jalkapallossa pelit pelataan normaalisti 7vs7 + maalivahdit tai 10vs10 + maalivahdit -peleinä, mikä tuo haasteita koululiikunnan näkökulmasta. Näin suurilla pelaajamäärillä peli menee suurelta osalta oppilaista seisoskeluksi ja kosketuksia palloon tulee vain vähän. PE-Center -palvelun jalkapallon opetuksessa suositaan paljon pienpelejä, jotka pakottavat osallistumaan ja mahdollistavat paremmin kaikkien osallistumisen peliin.

Jalkapallon turvallisuusriskejä ovat nopeiden suunnanmuutosten, pysähdysten ja liikkeellelähtöjen lisäksi myös erilaiset kontaktitilanteet, kuten liukutaklaustilanteet. PE-Centerin jalkapallomateriaalissa alkulämmittely suoritetaan pienpelien tai pelisovellusten avulla ja samalla kerrataan edellisen tunnin tavoitteet. Alkulämmittelyyn sisältyy myös dynaamisia venyttelyitä keskittyen alavartalon lihaksiin, jotka suoritetaan alkulämmittelypelin jälkeen. Alkulämmittelyllä pyritään ehkäisemään vammoja jalkapallotunneilla. Opettajan tulee omaa harkintaa käyttäen puuttua kontaktitilanteisiin, esimerkiksi kieltää tai sallia liukutaklaukset sääntöjen avulla.

PE-Centerin jalkapallomateriaali koostuu kahdesta 90 minuutin oppitunnista jokaisella vuosiluokalla. 7. luokan tavoitteena on pallo pitäminen itsellä ja omalla joukkueella, joten harjoiteltavat asiat ovat kuljettaminen, syöttäminen ja pallon haltuunotto. 8. luokalla kerrataan 7. luokan asiat ja harjoitellaan uusina asioina maalintekoa ja pallollisen pelaajan tukemista liikkumalla vapaaseen paikkaan. Tekniikoista harjoitellaan rintapotkua ja sisäsyrjäpotkua. 9. luokalla kerrataan aiemmin opittuja asioita ja harjoitellaan hyökkäys- ja puolustuspelaamisen perusteita. Alla taulukko oppituntien sisällöistä ja tavoitteista.

 

TUNTI 1 TUNTI 2
7.lk.
 • kuljettaminen, pallon suojaus, pallon pitäminen itsellä ja omalla joukkueella
 • Kertaus: Kuljettaminen ja pallon suojaaminen.
 • Pallon hallussa pitäminen omalla joukkueella, syöttäminen ja haltuunotto.
8 lk.
 • Kertaus: Syöttäminen, pallon haltuunotto
 • Sisäsyrjäpotku, rintapotku, maalinteko
 • Kertaus: maalinteon ja potkaisemisen kertaaminen.
 • Pallollisen pelaajan tukeminen liikkumalla vapaaseen paikkaan.
9 lk.
 • Kertaus: Vapaan paikan hakeminen, syöttäminen, pallon haltuunotto ja pallon riistäminen.
 • Hyökkäyspelaamisen perusteet: ylivoima pallolle, leveyden ja syvyyden periaatteet, puolustuksen kääntäminen nopeasti hyökkäykseksi.
 • Kertaus: Syöttäminen, kuljettaminen ja laukominen
 • Puolustamisen perusteet: joukkueena puolustaminen.

 

Jalkapallomateriaalissa käytetyt lähteet:

Teaching Sport Concepts and Skills - A Tactical Games Approach for Ages 7 to 18. 2005. S. A. Mitchell, J. L. Oslin & L. L Griffin

Kaikki pelissä - Vinkkejä koulujalkapalloiluun. Viitattu 15.6.2017. Suomen Palloliitto. Viitanen M. & Paavola M. https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/Seuratoiminto/vinkkeja_koulujalkapalloiluun.pdf

Futisklubi Ohjaajanopas. Viitattu 15.6.2017. http://www.tpv.fi/futisklubi/tiedostot/Ohjaajanopas.pdf

Edu.fi.Viitattu 5.1.2018. http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta/opetusmateriaalit_eri_lajeista/jalkapallo/jalkapallon_perustaidot

Sydän pelissä opas- 12 pienpeliä. 2008. Sorvari J, Talja J, Wahlsted V.

Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan.2003. Pekka Lumela. Pallopelien perusteita. s.184-199.

Fortum Tutor. Onnistu maalinteossa - Opas maalintekoon. Viitattu 5.1.2018 https://www.fortumtutor.fi/materials/jalkapallo/treenivinkit/maalinteko-opas.pdf

2000.Jalkapallo.Teoksessa M. Siukonen, H. Järvinen, S. Kalaja, M. Pulakka, S Siukonen & K. Suomalainen (toim.). Urheilun sääntö ja kunto-opas 1.Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy.

IFAB (The International Football Association Board). 2017. Jalkapallosäännöt 2018. Käännöstyö Suomen Palloliitto. https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/jalkapallosaannot_2018_low.pdf. Viitattu 28.4.2018.

error: Kopioiminen kielletty!