Palloilucircuitin johdanto

Palloilucircuitin avulla pystytään kehittämään monipuolisesti oppilaiden motorisia perustaitoja ja havaintomotorisia taitoja. Palloilucircuit sopii siis erityisen hyvin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 liikunnan T2-T4 tavoitteisiin. Motorisilla perustaidoilla tarkoitetaan liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja.  Välineenkäsittelytaitoja ovat muun muassa heittäminen, kiinniottaminen, vierittäminen, potkaiseminen ja lyöminen. Tämän lisäksi palloilucircuitpisteihin voidaan ottaa mukaan liikkumis- ja tasapainotehtäviä haastamaan ja monipuolistamaan harjoitteita. Tällaisia tehtäviä löytyy erityisesti harjoitteiden muuntelu-kohdasta. Palloilucircuit sopii ala- ja yläkouluun. Kyseisiä pisteitä voidaan käyttää myös oheisharjoittelupisteinä muiden lajien ja liikuntamuotojen tunneilla. Esimerkiksi curling hernepusseilla sopii hyvin pallopelin yhteyteen vaihtopelaajien tai vaihdossa olevan joukkueen tehtäväksi käytävälle.

Palloicircuitin työskentelytapana on pistetyöskentely ja se voidaan toteuttaa ulkona tai sisällä. Opettaja voi koostaa oppitunnin haluamistaan välineenkäsittelytehtävistä. Moni palloilucircuitpiste on suunniteltu lajirajoja ylittäväksi pisteeksi. Palloilucircuit sopii hyvin esimerkiksi kevään tai syksyn kokoavana kertaustuntina opituista asioista. Opettaja voi laittaa pisteet valmiiksi ennen oppitunnin alkua tai pisteet voidaan rakentaa yhdessä oppilaiden kanssa, esimerkiksi tehtäväkorttien avulla. Tämän jälkeen käydään pisteet yhteisesti läpi oppilas-, opettaja- tai videonäytön avulla. Oppilaat jaetaan pareiksi tai pieniksi ryhmiksi pisteihin. Yhdellä pisteellä tehdään harjoitusta noin 2-5 minuuttia, jonka jälkeen yhteisestä merkistä vaihdetaan seuraavalle pisteelle, kunnes kaikki pisteet on käyty läpi.

Tärkeimmät turvallisuusasiat liittyvät pisteiden sijoitteluun siten, että vaaratilanteita oppitunnilla ei syntyisi. Esimerkiksi pesäpallon peruslyöntiharjoitus väliverhoon, kannattaa sijoittaa kohtaan, jossa liikutaan mahdollisimman vähän. Pallojen karkailua pisteeltä toiselle voidaan vähentää käyttämällä laitoja tai voimistelupenkkejä apuna. Palloilucircuitissa kannattaa hyödyntää myös muita käytössä olevia tiloja, kuten käytävää, lavaa ja aulaa. Tällaisiin paikkoihin voidaan sijoittaa sellaisia pisteitä, jotka eivät vaadi suurta tilaa ja joissa ei ole turvallisuusriskejä.

PE-Center verkkopalvelu pitää sisällään monipuolisesti erilaisia palloilucircuitpisteitä. Myöhemmin verkkopalveluun on tulossa myös esimerkkituntisuunnitelmia.

 

error: Kopioiminen kielletty!