Polttopallomateriaalin johdanto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan liikunnanopetuksen yhtenä tavoitteena on kehittää oppilaiden motorisia perustaitoja. Tavoitteena on, että oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä erilaisissa ympäristöissä. Polttopallopeleissä harjaannutetaan eteenkin välineenkäsittelytaitoja, kuten heittämistä, kiinniottamista, potkaisemista ja kierittämistä. Liikkumistaidoista harjaantuvat etenkin juokseminen ja tasapainotaidoista väistäminen ja nopea suunnanmuutos. Kuitenkin pelien valinnalla ja sääntöjen muokkaamisella pystytään kehittämään lähes kaikkia motorisia perustaitoja. Esimerkiksi pelien lomaan voidaan rakentaa oheisharjoittelupiste, jota voidaan käyttää halutun taidon opettamiseen tai kertaamiseen. Pelit ovat innostavia, joten niissä tulee paljon toistoja.

Polttopallopelit kehittävät oppilaiden havaintomotorisia taitoja, joka on yksi liikunnan opetussuunnitelman fyysisistä tavoitteista. Peleissä oppilaat joutuvat jatkuvasti havainnoimaan ympäristöä ja toimimaan havaintojensa pohjalta. Havainnoinnin haastetta voi lisätä pelien valinnalla, sääntöjä muokkaamalla tai pallojen määrää lisäämällä. Peleissä opettajan on hyvä korostaa myös sosiaalisia tavoitteita, kuten reilua peliä, rehellisyyttä ja kaikkien kanssa pelaamista. Polttopallopeleissä voidaan toimia yksilönä, parin kanssa tai joukkueena. Joukkue- tai paripeleissä oppilaita voi kannustaa miettimään taktiikkaa, jolla peli voitetaan.

PE-Center-palvelu sisältää kuusi tuntisuunnitelmaa polttopalloon ja näiden lisäksi palttopalloharjoiteosiosta löytyy lisää polttopallopelejä. Palttopallotunnit voivat olla osa jaksosuunnitelmaa tai ne voivat toimia säävaraustunteina. Polttopallopelit sopivat ala- ja yläkouluun.

 

Polttopallomateriaalissa käytetyt lähteet:

Nissinen J. Uusia tapoja ajatella ja toimia liikuntatunnilla - artikkelin lisämateriaali.

P.E. Games -kanava Youtubessa.

error: Kopioiminen kielletty!