Salibandymateriaalin johdanto

Salibandy on yksi suosituimmista lajeista 3-18-vuotiaiden keskuudessa. Salibandy on neljänneksi suosituin urheiluseurassa harrastettava urheilulaji. Salibandy on suosittua myös urheiluseurojen ulkopuolella. (SLU 2010.) Salibandytunnit koululiikunnassa antaa hyvän mahdollisuuden oppilaille löytää itselleen terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen joko urheiluseurassa tai kaveriporukoissa ja kerhoissa niin sanotusti höntsäpeleinä. Yksi syy salibandyn suosioon on se, että pelaaminen onnistuu jo alhaisilla taitotasoilla (Kalaja 2000). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 7.-9. -luokkalaisten tavoitteen T13 mukaan oppilaat tulisi tutustuttaa yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia (POPS 2014). Tunnilla olisi hyvä tuoda esille tai antaa oppilaiden tehtäväksi selvittää, missä urheiluseurassa oppilaat pystyvät salibandyä harrastamaan ja onko paikkakunnalla muita mahdollisuuksia salibandyn harrastamiseen, esimerkiksi salibandykerhoja.

Motorisia perustaitoja ovat tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot. Salibandyn avulla voidaan harjaannuttaa etenkin oppilaiden välineenkäsittelytaitoja, joka on yhtenä tavoitteena opetussuunnitelman tavoitteessa T4 (POPS 2014). Salibandyssa pelivälinettä käsitellään mailan avulla, mikä haastaa oppilaan silmä-käsi -koordinaatiota. Vaikka salibandyssa korostuukin välineenkäsittelytaidot, ovat liikkumis- ja tasapainotaidot aina mukana liikkumisessa. Salibandyn avulla voidaan tuoda lisähaastetta myös liikkumis- ja tasapainotaitojen harjoitteluun. Esimerkiksi suorittamalla alkulämmittelyliikkeitä palloa kuljettaen: “Tee kantapää pakaraan -juoksua samalla palloa kuljettaen”.

Salibandy kuuluu maalipeleihin (Lumela 2003, 186). Samankaltaisia maalipelejä ovat muun muassa jääkiekko, ringette, kaukalopallo, jääpallo ja maahockey. Näiden lajien samankaltaisuutta on hyvä käyttää hyödyksi liikunnanopetuksessa, esimerkiksi mailaotteen, laukomisen, syöttämisen, kuljettamisen ja pelikäsitysasioiden opettamisessa. Koululiikunnassa voidaan tarjota oppilaille myös lajirajoja ylittäviä pelejä ja pelimuotoja, joissa esimerkiksi yhdistellään eri pelejä. Pallopelit antavat hyvän mahdollisuuden opettaa erilaisten ratkaisujen tuottamista erilaisissa peli- ja harjoitustilanteissa (T2). Pelitilanteet voi aina välillä keskeyttää ja käydä yhdessä läpi pelikäsitysasioita, jonka jälkeen peliä jatketaan. Pelikäsitysasioiden opettaminen on hyvä aloittaa pienemmillä pelaajamäärillä pienpeleissä.

Salibandytunti olisi hyvä aloittaa alkulämmittelyllä, sillä salibandyssa tulee nopeita suunnanmuutoksia, pysähdyksiä ja liikkeelle lähtöjä, jotka voivat aiheuttaa liikunta- ja urheiluvammoja etenkin alavartaloon. PE-Centerin salibandytunnit aloitetaan usein pienpeleillä, joiden avulla pyritään sekä valmistamaan keho liikuntasuoritukseen sekä kertaamaan edellisen tunnin aihetta. Lisäksi salibandyn turvallisuusriskinä ovat silmävammat, jos pelataan ilman suojalaseja. Liikuntatunneilla olisikin hyvä käyttää suojalaseja silmävammojen ehkäisemiseksi. Lasien käyttö voi myös hieman vähentää pallon pelkäämistä, mikä helpottaa peliin osallistumista. Salibandyliitto suosittelee suojalasien käyttöä kaikille pelaajille.

PE-Centerin salibandymateriaali koostuu kolmesta 90 minuutin oppitunnista, jotka on suunniteltu 7.-9. -luokille. Tunneilla käydään läpi pelaajan perustaitoja, kuten pallonkäsittelyä, kuljettamista, syöttämistä ja laukomista. Tunneilla pääpaino on erilaisissa pelisovelluksissa eli taitoja pyritään oppimaan pelien avulla. Alla taulukko oppituntien sisällöistä ja tavoitteista.

Tunnit Tavoitteet
Salibandy 1 (7.-9.lk.) Pallon pitäminen omalla joukkueella (kuljettaminen tyhjään tilaan pois vastustajasta, pallon suojaaminen). Pallonriisto ja sijoittuminen oman maalin ja vastustajan väliin. Mailaote, peliasento, mailankäsittely, kuljettaminen.
Salibandy 2 (7.-9.lk.) Pallon suojaamisen, pallonriiston, sijoittautumisen maalin ja vastustajan väliin kertaaminen. Pallon pitäminen omalla joukkueella. Harjoitellaan kämmen- ja rystysyöttöä sekä pallon vastaanottamista. Vapaan syöttöpaikan hakeminen ja ylivoimatilanteiden luominen.
Salibandy 3 (7.-9.lk.) Syöttämisen, vapaan paikan hakemisen ja ylivoimatilanteiden luomisen kertaaminen. Harjoitellaan erilaisia laukaisutekniikoita paikaltaan ja liikkeestä: rannelaukaus, vetolaukaus ja lyöntilaukaus. Harjoitellaan laukomista kohteeseen.

 

Lähteet salibandymateriaaliin:

Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010.SLU:n julkaisusarja 7/2010.Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry. Nuori Suomi. https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/liikuntatutkimus_nuoret_2009_2010.pdf

http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/347/VLN_liituraportti_150317.pdf

https://www.ampumaurheiluliitto.fi/download/liikuntatutkimus-2009-2010-lapset-ja-nuoret.pdf

Kalaja S. 2000. Salibandy. Teoksessa Urheilun sääntö ja kunto-opas 2. Gummerrus kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. 4.painos. Opetushallitus, Next print oy, Helsinki 2016

error: Kopioiminen kielletty!