Aloitustuntimateriaalin johdanto

Aloitustuntien tehtävänä on luoda pohja toimivalle ja turvalliselle liikuntaryhmälle. Toimiva ryhmä luo hyvät edellytykset positiivisille kokemuksille ja liikunnalliselle elämäntavalle. Tuntien päätavoitteena on Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) liikunnan S2 tavoitteet (sosiaalinen toimintakyky). Tunneilla korostetaan kaikkien kanssa työskentelyä, toisten huomioonottamista, vastuunottamista omasta toiminnasta sekä reilun pelin sääntöjen mukaan toimimista.

Lukuvuoden alku etenkin, kun oppilaat ovat uudessa koulussa ja uudessa ryhmässä on merkittävää aikaa ryhmäytymisen ja ryhmädynamiikan kannalta (Koulurauha.fi). Pelkästään lukuvuoden alussa pidetyt aloitustunnit eivät kuitenkaan pelkästään riitä toimivan ja turvallisen ryhmän muodostamiseen vaan ryhmän kehittäminen ja muodostuminen jatkuu koko lukuvuoden. Opettajan tulee jatkuvasti havainnoida ryhmän toimintaa sekä ohjata ja tukea. Lukuvuoden alussa hyvin toiminut ryhmä ei välttämättä ole sitä lukuvuoden lopuksi (Rovio, Lintunen & Salmi 2009).

Aloitustunnit on suunniteltu pidettäväksi lukuvuoden alussa. 7. luokalla aloitustunneille on varattu aikaa kaksi 90 minuutin oppituntia. Yleensä 7. luokalla oppilaat ovat uudessa koulussa ja uudessa ryhmässä. Tämän vuoksi on tärkeää varata riittävästi aikaa tutustumiseen, ryhmäytymiseen sekä käytänteiden ja sääntöjen läpikäyntiin. 8. ja 9. luokalla edellä olevat asiat ovat oppilaille jo entuudestaan tuttuja. Tämän vuoksi aloitustunneille on varattu aikaa vain 90 minuutin oppitunti, jonka aikana kerrataan liikuntatuntien käytänteet ja säännöt sekä edistetään ryhmän toimintaa.

 

Aloitustunnit osiossa käytetyt lähteet:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus.

Koulurauha.fi. WWW-sivusto. Viitattu 25.6.2017

Rovio E, Lintunen T. & Salmi O. Ryhmäilmiöt liikunnassa. 2009. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 163, Helsinki 2009

error: Kopioiminen kielletty!