Etätehtävänä lihaskuntoharjoitusLiikuntatehtävien tarkoituksena on mahdollistaa liikunnanopetus etäopetuksen aikana. Etäopetuksen yhtenä haasteena on se, miten opettaja pystyy todentamaan, ovatko oppilaat tehneet annetut liikuntatehtävät. Liikuntatehtävien olisi hyvä olla sellaisia, että niitä pystyy halutessaan hyödyntämään osana liikunnan arviointia ja opetus olisi edelleen tavoitteellista. PE-Centerin Liikuntatehtävä etäopetukseen pyrkii edistämään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevia tavoitteita “kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. (T5)” ja “auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. (T12)” Liikuntatehtävien suorituksia pystytään myös arvioimaan kyseisten tavoitteiden pohjalta. Lisäksi etätehtävien avulla oppilaan tulee ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja itsenäisestä työskentelystä (T10).

Lihaskuntoharjoitus etätehtäväksi

Ensimmäisenä etätehtävänä on lihaskuntoharjoituksen suorittaminen kotona annettujen ohjeiden mukaisesti. Lihaskuntoharjoituksessa oppilas arvioi, ylläpitää ja kehittää omaa lihaskuntoaan (T5). Lihaskuntoharjoitus tehdään kolme kertaa viikon aikana. Oppilas saa valita kolmen tasoisesta lihaskuntoliikkeestä (kevyt, keskiraskas ja raskas) itselleen sopivan tasoisen liikkeen. Lisäksi tehtävänä on kuvata yksi harjoituskerta eli 4 lihaskuntoliikettä. Tehtävän palautus tapahtuu niin, että oppilas täyttää kyselylomakkeen ja lähettää videon lomakkeen kautta opettajalle. Videomateriaali antaa opettajalle mahdollisuuden monipuolisempaan arviointitapaan (POPS 2014). Kyselylomakkeen kysymysten avulla oppilas joutuu pohtimaan omaa lihaskuntoaan, vahvuuksiaan ja kehitettäviä kohteitaan. Opettaja pystyy myös videon ja kysymysten vastausten avulla arvioimaan sitä, onko oppilaan itsearviointi realistinen vai ei. Oppilaiden tueksi on tehty sanallinen ohjeistus sekä ohjevideo tehtävän palauttamiseen.

Lihaskuntotehtävän lisäksi tulevina viikkoina PE-Centeriin pyritään rakentamaan liikuntatehtävät, joiden aiheena ovat liikkuvuus ja kestävyys. Oppilaalla on noin viikko aikaa saada liikuntatehtävä valmiiksi ja yksittäiseen tehtävään on laskettu kuluvan aikaa noin 90 minuuttia.

Voit ladata itsellesi Lihaskuntotehtävään tarvittavan materiaalin seuraavien linkkien kautta: Tarkasta onko koulullasi ja oppilaillasi käytössä Googlen vai Office365 palvelut ja valitse kyselylomakkeet ja ohjeistuslappu sen mukaan. Wilma/Helmi-viestiin ei pysty lisäämään liitteitä, mutta linkkejä pystyy. Voit liittää ohjeistuksen viestiin suoraan PE-Centerin sivulta.

error: Kopioiminen kielletty!