Palloilu alakoulu harjoitteet ja harjoitevideot

Hippaleikit: Pallohippa heittämällä erilaisilla heittotavoilla

Tavoite: Erilaisten heittotapojen ja väistämisen harjoittelu. Harjoitellaan ryhmässä työskentelyä.
Välineet: Erikokoisia pehmopalloja 2-8. Kahden käden heitot ja vierittämiset on hyvä tehdä isommilla pehmopalloilla ja yhden käden yläkauttaheitot pienemmillä pehmopalloilla, merkkikartioita alueen rajaamiseen.
Leikkialue: Avoin alue. Valitaan leikkialueen koko oppilasmäärän mukaan niin, että isommalle ryhmälle tehdään isompi leikkialue kuin pienelle ryhmälle.
Leikin kulku: Valitaan 2-8 hippaa, joilla jokaisella on pallo. Kiinniotettavat saavat juosta leikkialueella. Hipat eivät saa juosta, vaan heidän täytyy yrittää paikaltaan heittämällä osua kiinniotettaviin. Osumasta roolit vaihtuvat eli hippa pääsee kiinniotettavaksi ja kiinniotettava hipaksi. Jos hippa heittää pallon ohi, hän saa hakea sen ja heittää siitä kohtaa, mihin pallo jäi. Jos pallo menee pelialueen ulkopuolelle, hippa saa tuoda sen pelialueen sisäpuolelle. Päähän osunut tai kimmonnut pallo ei polta. Alkuun hipat saavat heittää haluamallaan tavalla. Kun on vähän aikaa leikitty, opettaja määrää käytettävän heittotavan. Erilaiset tavat heittää palloa:

 • Yhden käden yläkauttaheitto alkuun oikealla ja sen jälkeen vasemmalla kädellä.
 • Kahden käden yläkauttaheitto.
 • Yhden käden alakauttaheitto alkuun oikealla ja sen jälkeen vasemmalla kädellä.
 • Kahden käden alakauttaheitto.
 • Vierittäminen yhdellä kädellä. Alkuun oikealla ja sen jälkeen vasemmalla kädellä.
 • Vierittäminen kahdella kädellä.
Näytä koko sisältö

 

Hippaleikit: Pelastaminen vierittämällä, heittämällä ja potkaisemalla

Tavoite: Heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja vierittäminen.
Välineet: Peliliivejä 2-4 kappaletta, palloja 2-4 kappaletta. Palloiksi käy hyvin pomppiva pallo, esimerkiksi lentopallo tai pehmopallo. Merkkikartiot leikkialueen merkitsemiseen.
Leikkialue: Liikuntasali tai muu avoin alue.
Leikin kulku: Valitaan 2-4 hippaa ja saman verran pelastajia. Hipat erotetaan muista peliliiveillä. Jokaisella pelastajalla on pallo. Jos hippa saa kiinniotettavan kiinni, pitää kiinnijääneen seisoa yhdellä jalalla ja odottaa pelastajaa. Pelastajan pitää kuljettaa palloa määrätyllä tavalla ja pelastaminen tapahtuu syöttämällä. Kiinnijäänyt syöttää pallon takaisin pelastajalle ja sen jälkeen hän pääsee takaisin leikkiin.Välillä leikki keskeytetään ja hippoja ja pelastajia vaihdetaan. Tauon aikana voidaan vaihtaa myös pelastajan kuljetustapaa. Leikki koostuu kolmesta erästä:

 • Pelastaminen vierittämällä: Pelastajan täytyy kuljettaa palloa yhdellä tai kahdella kädellä vierittämällä. Pelastaminen tapahtuu myös vierittämällä pallon kiinnijääneelle.
 • Pelastaminen heittämällä: Pelastaja kuljettaa palloa käsillä pomputtamalla. Pelastaminen tapahtuu heittämällä pallon kiinnijääneelle.
 • Pelastaminen potkaisemalla: Pelastaja kuljettaa palloa jaloilla. Pelastaminen tapahtuu potkaisemalla pallon kiinnijääneelle.

Leikin muuntelu: Vihellyksestä hippojen ja kiinniotettavien tulee liikkua tietyllä tavalla. Uudesta vihellyksestä saa liikkua jälleen juosten. Pelastajat liikkuvat koko ajan määrätyllä tavalla palloa kuljettaen. Liikkumistapana voi olla esimerkiksi yhden jalan hyppelyt, rapukävely, karhunkävely tai kävely kyykyssä,
Turvallisuus:

 • Oppilaille on hyvä korostaa, että katsovat mihin juoksevat, jotta vältytään törmäyksiltä.
 • Mikäli mahdollista, on leikissä hyvä käyttää pehmeitä ja hyvin pomppivia palloja.

Vinkit:

 • Mikäli kiinniottoja tulee vähän, voidaan leikkialuetta pienentää tai kiinniottajien määrää lisätä.
 • Pelastustavan vaihtuessa käydään läpi aina uusi pelastustapa. Opettaja antaa tarvittaessa 1-2 tekniikkavinkkiä kyseisestä taidosta.

 

Hippaleikit: Salibandyhippa

Tavoitteet:

 • Työskentely kaikkien kanssa ja toisten huomioiminen
 • Mailaotteen, kuljettamisen ja maata pitkin laukomisen harjoittelu.

Välineet: Salibandymaila ja pallo hipoille, kiinniotettaville paria kohden yksi salibandymaila, suojalasit jokaiselle oppilaalle. Kyljelleen laitetuilla voimistelupenkeillä tai salibandylaidoilla voidaan estää pallojen karkaaminen ulos alueelta.
Leikkialue: Liikuntasali tai muu avoin alue. Laidoilla tai ilman.
Leikin kulku: Oppilaista valitaan 2-6 hippaa riippuen oppilasmäärästä. Jokaisella hipalla on pallo ja maila (eri väriset pallot, jos mahdollista). Kiinniotettavat liikkuvat leikkialueella pareittain siten, että he pitävät kiinni samasta salibandymailasta. Hippojen tehtävänä on saada pallo parin välistä ja mailan alta. Tällöin kauemmin kiinniotettavana ollut joutuu hipaksi ja hippa menee kiinniotettavan paikalle. Samaa paria ei saa sama hippa ottaa heti uudelleen kiinni.
Leikin muuntelu:

 • Ennen kuin uusi hippa saa lähteä ottamaan muita pareja kiinni, hänen pitää suorittaa tehtävä, esimerkiksi 10 x-hyppyä tai 10 kyykkyhyppyä.
 • Hippa saa kuljettaa palloa vain rystypuolella ja laukominen tapahtuu rystyllä.
Näytä koko sisältö

 

Ilmapallon ja sulkapallon pallottelu parin kanssa

Tavoitteet: Mailankäsittelyn, lyömisen ja silmä-käsikoordinaation harjoittelu. Parin kanssa työskenteleminen.
Välineet: Jokaiselle oppilaalle sulkapallomaila, paria kohti sulkapallo ja ilmapallo. Mikäli välineitä ei ole riittävästi kaikille, voidaan käyttää myös muita mailoja, kuten tennis, squash tai pingismailoja tai mailoja voidaan vuorotella. Harjoite voidaan pitää joko ilman sulkapalloverkkoja tai verkkojen kanssa. Verkkoina voidaan käyttää sulkapalloverkkoja ja -tolppia, salibandymaaleja, tolppia ja niiden väliin viritettyä narua tai voimistelupenkkejä.
Harjoitealue: Liikuntasali tai muu avoin alue. Harjoite voidaan tehdä sulkapalloverkoilla tai ilman niitä.
Harjoitteen kulku: Oppilaat jaetaan pareiksi ja parit sijoittuvat vastakkain. Harjoite tehdään joko verkolla tai ilman verkkoa. Parien tehtävänä on lähteä pallottelemaan ja pitää pallo mahdollisimman pitkään ilmassa. Harjoitteessa siirrytään vähitellen haastavampaan välineeseen. Aluksi harjoite tehdään isolla ilmapallolla, myöhemmin pienellä ilmapallolla ja lopuksi sulkapallolla. Kun oppilaspari saa tietyllä välineellä 10 onnistunutta suoritusta ennen kuin väline osuu lattiaan, saavat he vaihtaa seuraavaan välineeseen. Mikäli pallo osuu lattiaan, lähtee laskeminen alusta liikkeelle. Sulkapallolla kokeillaan tehdä omaa ennätystä.
Harjoitteen muuntelu:

 • Ilmapallon ja sulkapallon pallottelu parin kanssa heikommalla kädellä pelaten.
 • Kahden ilmapallon pallottelu yhtäaikaa. Oppilaita kannattaa ohjeistaa ajoittamaan lyönnit niin, että pallot vaihtavat puolta yhtä aikaa.
Näytä koko sisältö

 

Jatkuva polttopallo heittämällä sekä erilaisilla liikkumistavoilla

Tavoitteet: Heittämisen ja väistämisen harjoittelu. Harjoitellaan ryhmässä työskentelyä.
Välineet: Erikokoisia pehmopalloja 2-8, merkkikartioita alueen rajaamiseen.
Leikkialue: Ympyrän muotoinen alue n. 5-10 metrin halkaisija.
Leikin kulku: Valitaan 2-8 oppilasta polttajiksi ja loput oppilaat ovat poltettavia. Polttajat ovat ympyrän ulkopuolella ja poltettavat menevät ympyrän sisälle. Polttajat yrittävät osua pallolla leikkialueella oleviin oppilaisiin. Osumasta oppilas joutuu polttajaksi ympyrän ulkopuolelle ja polttaja pääsee poltettavaksi ympyrän sisäpuolelle. Kun on vähän aikaa leikitty, opettaja määrää käytettävän heittotavan. Peli ei siis pääty koskaan, vaan osumasta roolit vaihtuvat. Erilaiset tavat heittää palloa:

 • Yhden käden yläkauttaheitto alkuun oikealla ja sen jälkeen vasemmalla kädellä.
 • Kahden käden yläkauttaheitto.
 • Yhden käden alakauttaheitto alkuun oikealla ja sen jälkeen vasemmalla kädellä.
 • Kahden käden alakauttaheitto.
 • Vierittäminen yhdellä kädellä. Alkuun oikealla ja sen jälkeen vasemmalla kädellä.
 • Vierittäminen kahdella kädellä.
Näytä koko sisältö

 

Jonopallottelut erilaisilla heitto- ja kiinniottotavoilla sekä liikkumistaitotehtävillä

Tavoitteet:

 • Kiinniottaminen ylhäältä, alhaalta ja syliin.
 • Heittäminen yläkautta ja alakautta kahdella kädellä, sormilyönnin liikekehittelyt “hissi”.
 • Erilaisten liikkumistaitojen harjoittelu: erilaiset hypyt, suunnat, korkeudet ja rytmit.

Välineet: Jokaiselle suorituspaikalle pehmolentopallo, lentopallo tai muu hyvin pomppiva pehmeä pallo. Merkkikartioita tai paikkamerkkejä tehtäväalueiden merkitsemiseen. Lentopalloverkkoja ja -tolppia. Tunnilla voidaan verkkoina käyttää myös sulkapalloverkkoja, salibandymaaleja tai virittää naru kahden tolpan välille.
Harjoitealue: Liikuntasali. Mahdollisimman monta suorituspaikkaa tai kenttää käytössä yhtäaikaa. Hyödynnetään mahdollisimman montaa lentopalloverkkoa, mutta verkkoina voidaan käyttää myös sulkapalloverkkoja, salibandymaaleja tai verkko viritetään narusta. Lentopalloverkot on hyvä laittaa matalalle, jotta pallo saadaan verkon toiselle puolelle erilaisilla heittotyyleillä.
Harjoitteen kulku: Oppilaat jaetaan 6-8 oppilaan ryhmiin. Ryhmät menevät verkon molemmille puolille jonoihin niin, että puolet ryhmästä on verkon toisella ja puolet toisella puolella. Jonossa on siis 3-4 oppilasta. Sovitaan kummalta puolelta verkkoa pallottelu aloitetaan. Jonon ensimmäinen oppilas heittää pallon verkon yli, liikkuu kentän vieressä olevan merkkikartion toiselle puolelle ja liikkuu sovitulla tavalla toiselle merkkikartiolle tai salin reunaan asti. Verkon toisella puolella jonon ensimmäinen oppilas yrittää saada heitetyn pallon kopiksi ja heittää pallon jälleen toiselle puolelle verkkoa. Heitto on hyvä yrittää tähdätä koppia ottavalle oppilaalle. Harjoitteessa vaihdellaan heitto- ja kiinniottotyyliä sekä liikkumistapaa:
Näytä koko sisältö

 

Koppipallo pomppusäännöllä

Tavoitteet:

 • Kiinniottaminen ylhäältä, alhaalta ja syliin.
 • Heittäminen yläkautta ja alakautta kahdella kädellä, sormilyönnin liikekehittelyt “hissi”.
 • Pallottelupelin pelaamisen harjoittelu: Ymmärretään pelaamisen perusidea, pelin säännöt ja pistelasku.

Välineet: Jokaiselle suorituspaikalle pehmolentopallo, lentopallo tai muu hyvin pomppiva pehmeä pallo. Merkkikartioita tai paikkamerkkejä pelikenttien merkitsemiseen. Lentopalloverkkoja ja -tolppia. Tunnilla voidaan verkkoina käyttää myös sulkapalloverkkoja, salibandymaaleja tai virittää naru kahden tolpan välille.
Pelialue: Liikuntasali. Mahdollisimman monta suorituspaikkaa tai kenttää käytössä yhtäaikaa. Hyödynnetään mahdollisimman montaa lentopalloverkkoa, mutta verkkoina voidaan käyttää myös sulkapalloverkkoja, salibandymaaleja tai verkko viritetään narusta. Lentopalloverkot on hyvä laittaa matalalle, jotta pallo saadaan verkon toiselle puolelle erilaisilla heittotyyleillä. Rajataan merkkikartioilla tai paikkamerkeillä pelialueet.
Pelin kulku: Oppilaat jaetaan 2-4 hengen ryhmiin. Pelien lukumäärä oppilasmäärän ja käytettävissä olevan tilaan mukaan. Pelit pelataan 2vs2 peleinä ja loput pelaajat ovat vaihtopelaajia. Käydään alkuun läpi pelikentän rajat, pelin säännöt ja pistelasku. Alkuun oppilaat saavat vapaasti käyttää haluaamansa heittotyyliä. Kun peliä on pelattu vähän aikaa, pelataan peliä sormilyönnin liikekehittelyllä “hissillä”. Pelin säännöt:

 • Pallo saa kerran pompata lattiaan.
 • Pelissä saa aina ottaa kopin.
 • Aloitusheiton saa laittaa läheltä verkkoa.
 • Pallo tulee pompata sovittujen rajojen sisäpuolelle. Mikäli pallo osuu lattiaan rajojen ulkopuolella, vastustaja saa pisteen. Jos pallo osuu vastajoukkueen pelaajaan ja menee rajojen ulkopuolelle, saa se joukkue pisteen, joka ei viimeisenä koskenut palloon.
Näytä koko sisältö

 

Kuljetus- ja syöttöhippa jalkapalloilla ja salibandyvälineillä

Tavoite: Jalkapallon ja salibandypallon kuljettaminen ja syöttäminen, mailaote salibandymailasta. Katseen nostaminen irti pallosta kuljettamisen aikana eli ympäristön havainnointi.
Välineet: Kaikille kiinniotettaville jalkapallo sekä salibandymaila ja -pallo. Jalkapalloksi käy myös muu pallo, kuten lentopallo tai pehmopallo. Tarvittaessa merkkikartioita leikkialueen rajaamiseen. Salibandyyn suojalasit.
Leikkialue: Liikuntasali tai muu avoin alue.
Leikin kulku: Valitaan 2-4 hippaa ja loput ovat kiinniotettavia. Kiinniotettavilla on peliväline ja hipat ovat ilman pelivälinettä. Kun kiinniotettava jää kiinni, hänen pitää laittaa oma pelivälineensä jalkojen väliin odottamaan. Kuka tahansa kiinniotettavista saa pelastaa kiinnijääneen ja pelastaminen tapahtuu syöttämällä pelivälineen kiinnijääneelle, joka syöttää sen heti takaisin pelastajalle. Tämän jälkeen pelastettu ottaa pelivälineen jalkojensa välistä ja hän pääsee takaisin leikkiin. Leikki koostuu kahdesta erästä niin, että ensin kiinniotettavilla on jalkapallot ja toisessa erässä salibandymaila ja pallo.

Näytä koko sisältö

 

Maa-meri-laiva välinettä kuljettaen jaloilla ja käsillä

Tavoite: Heittäminen, kiinniottaminen, pallon pomputtaminen, pallon vierittäminen, pallon kuljettaminen jaloilla, syöttäminen. Oppilaiden kanssa samalla kerrataan värejä.
Välineet: Jokaiselle oppilaalle hyvin pomppiva pallo, esimerkiksi lentopallo, koripallo, jalkapallo tai pehmopallo.
Leikkialue: Liikuntasali tai muu avoin alue.
Leikin kulku: Oppilaat seisovat rivissä salin reunalla. Oppilaille kerrotaan, minkä väriset viivat ovat leikissä käytössä. Tarvittaessa viivat voidaan erikseen merkitä kyseisen viivan värisillä merkkikartioilla. Leikki aloitetaan joltain viivalta. Oppilaiden tehtävänä on siirtyä mahdollisimman nopeasti sen väriselle viivalle, jonka opettaja huutaa. Aluksi harjoitusta tehdään ilman välinettä, jotta oppilaat oppivat leikin idean. Kun leikki on tuttu, oppilaat hakevat itselleen pallon ja leikkiä jatketaan välinettä kuljettaen. Esimerkkitapoja, miten palloa voi kuljettaa:

 • Varpaillaan niin, että pidätte pallon mahdollisimman korkealla ilmassa.
 • Palloa ilmaan heitellen kahdella kädellä.
 • Palloa kädestä toiseen heitellen.
 • Palloa käsillä pomputtaen. Pallon voi tarvittaessa ottaa pompautuksen jälkeen kopiksi.
 • Palloa yhdellä tai kahdella kädellä vierittäen.
 • Pallon vierittäminen yhdellä tai kahdella kädellä takaperin kulkien.
 • Palloa jaloilla kuljettaen.
 • Kaverin kanssa käsillä heitellen yhdellä pallolla.
 • Kaverin kanssa jaloilla syötellen yhdellä pallolla.
Näytä koko sisältö

 

Pallotemppuja käsillä ja jaloilla

Tavoite: Heittäminen, kiinniottaminen, pomputtaminen, pallon potkaiseminen käsistä. Pallon katsominen kopin aikana.
Välineet: Jokaiselle oppilaalle ja opettajalle hyvin pomppiva pallo, esimerkiksi lentopallo tai pehmopallo.
Leikkialue: Liikuntasali tai muu avoin alue.
Leikin kulku: Oppilaat saavat liikkua vapaasti salissa ja tekevät annettuja tehtäviä joko paikallaan seisten tai liikkeessä. Leikissä oppilaat tekevät perässä sen tehtävän, jonka opettaja ilmoittaa ja näyttää. Opettaja keskeyttää toiminnan aina hetkeksi ohjeidenannon ajaksi, jonka jälkeen heti jatketaan leikkiä. Oppilaita ei tarvitse kerätä kasaan opettajan ympärille ohjeidenannon ajaksi, vaan ohjeidenanto kuunnellaan siinä kohtaa, missä oppilas sattuu olemaan. Esimerkkitehtäviä:

 • Pomputa palloa kahdella kädellä.
 • Pomputa palloa yhdellä kädellä. Tee tehtävä vasemmalla ja oikealla kädellä.
 • Heitä pallo ilmaan, anna sen pompata maasta ja ota koppi.
 • Heitä pallo ilmaan ja ota se kopiksi suoraan ilmasta.
 • Heitä pallo ilmaan, läpsäise kädet yhteen ja ota pallo kopiksi suoraan ilmasta. Lisää haastetta saa läpsäisemällä kädet yhteen selän takana tai yhdistelemällä selän takana ja vartalon edessä tehtäviä läpsyjä ennen koppia.
 • Heitä pallo ilmaan, pyörähdä ympäri paikallaan, anna pallon pompata maasta ja ota koppi.
 • Heitä pallo ilmaan, pyörähdä ympäri paikallaan ja ota koppi suoraan ilmasta.
 • Heitä pallo seinään yläkautta kahdella kädellä, anna pompata maasta ja ota koppi.
 • Heitä pallo seinään alakautta kahdella kädellä ja ota koppi suoraan ilmasta.
 • Heitä pallo seinään yläkautta yhdellä kädellä, anna pompata maasta ja ota koppi. Tee tehtävä vasemmalla ja oikealla kädellä.
 • Heitä pallo seinään alakautta yhdellä kädellä ja ota koppi suoraan ilmasta. Tee tehtävä vasemmalla ja oikealla kädellä.
 • Potkaise pallo käsistä ilmaan, anna pallon pompata maasta ja ota se kopiksi. Tee tehtävä vasemmalla ja oikealla jalalla.
 • Potkaise pallo maasta seinään ja pysäytä se jalkapohjan alle. Tee tehtävä vasemmalla ja oikealla jalalla.

Leikin muuntelu: Leikki parin kanssa: Pareilla on käytössään vain yksi pallo. Tehtävät tehdään vuorotellen.
Turvallisuus: Käytetään pehmeitä palloja, jotta koppaaminen ei pelota.
Vinkit:

 • Oppilaiden kanssa on hyvä aluksi käydä läpi, että opettajan viheltäessä pilliin jokainen pitää pallon joko jalkapohjan alla tai sylissä niin, että pallo on navassa kiinni.
 • Oppilaita on hyvä neuvoa katsomaan palloa niin kauan, että pallo on saatu kopattua. Potkaisemisen aikana katseen pitää myös olla pallossa.
 • Opettaja voi ohjeistaa sopivassa kohtaa myös suoritusten tekniikkaa, kuten kiinniottamista syliin tai alakautta heittoa ylöspäin kahdella kädellä. Ohjaamiseen riittää, kun antaa 1-2 tekniikkavinkkiä. Esimerkiksi kiinniottamisessa syliin, voi muistuttaa katsomaan palloa kopin ajan sekä pitämään kyynärpäät ja pikkurillit lähellä toisiaan ettei pallo pääse tippumaan käsien välistä.

 
error: Kopioiminen kielletty!